Wat bieden wij?

HerstelTalent wil mensen ondersteunen bij het vinden van hun eigen unieke betekenis. Bijvoorbeeld hun eigen unieke betekenis in de wereld, hun eigen unieke betekenis van hun levensverhaal, hun eigen unieke betekenis van datgene waar zij zich beperkt in voelen, etc… Wij proberen door ervaringsdeskundigheid in te zetten bij herstelprocessen het verschil te maken. Bovendien leiden we mensen op tot ervaringsdeskundige.

 

We kunnen hierin het nodige bieden:

WMO begeleiding
Training en Advies
Onafhankelijke clientondersteuning
Zelfregiecentrum
Crisiskaart
Cursussen