WMO

Begeleiding bij u in de buurt – Ambulante begeleiding vanuit de WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving (participeren) en zelfstandig te kunnen blijven wonen. De WMO is bedoeld voor burgers die daarin problemen ondervinden en zorgt ervoor dat je de hulp en ondersteuning krijgt die je nodig hebt:

Bijvoorbeeld

 • omdat je door je beperking sommige dingen niet zo kunt doen als anderen
 • omdat je moeilijk contact maakt met mensen
 • omdat je moeite hebt met reizen
 • omdat het je niet lukt om een geschikte werkplek te vinden

Wat kunt u van ons verwachten?

 • We starten snel met onze hulp
 • We luisteren goed naar u, kijken naar mogelijkheden
 • Oplossingen vinden we samen, we geven niet snel op
 • We komen naar u toe (op onze locatie is ook mogelijk)
 • We bieden verschillende vormen van hulp vanuit één team
 • We maken samen met u een plan met duidelijke doelen die we regelmatig evalueren
 • We werken samen met de mensen in uw buurt (naasten, vrienden, mantelzorgers, buurtbewoners)
 • We kunnen u indien gewenst informeren over wereldwijde en persoonlijke ervaringskennis die er bestaat over datgene waar u in het leven mee worstelt.

Waar kunnen wij bij ondersteunen?

Wij bieden begeleiding op diverse levensgebieden. De gemeente zal in veel gevallen met u besproken hebben op welke gebieden hulp nodig is. Afhankelijk van uw mogelijkheden bieden wij ondersteuning en leren vaardigheden aan op de volgende leefgebieden:

 • Huisvesting: het zoeken naar en behouden van huisvesting.
 • Financiën: het op orde brengen en uw administratie leren bij te houden.
 • Sociaal functioneren: het verbeteren van de contacten met familie, vrienden of instanties.
 • Psychisch functioneren: meer grip op uw leven krijgen, als u zich bijvoorbeeld angstig, somber of in de war voelt.
 • Zingeving: het in kaart brengen van hetgeen waar u gelukkig van wordt en betekenis geven aan de ervaringen die in uw leven een grote rol spelen.
 • Lichamelijk functioneren: verstoord dag- en nachtritme, lichaamsbeweging, voeding.
 • Praktisch functioneren: structuur aanbrengen in het dagelijkse leven, denk aan bijvoorbeeld huishouden, post, boodschappen en dergelijke.
 • Dagbesteding: het zoeken en behouden van een passende daginvulling.

Begeleiding

De gemeente beslist of u in aanmerking komt voor ambulante begeleiding. Wij kunnen u informeren op welke wijze de aanmelding in uw gemeente verloopt. Onze begeleiding start met een eerste kennismaking. In dit gesprek bespreken we op welke leefgebieden u tijdelijke ondersteuning wilt en hoe wij daarbij begeleiding kunnen bieden.

Mocht het zo zijn dat u bij een andere organisatie in begeleiding of behandeling bent, dan werken wij nauw samen met deze partijen. Uiteraard altijd in overleg met u. Onze begeleiding is erop gericht dat u uw leven weer zo snel als dat mogelijk is in eigen hand neemt.

Als u door HerstelTalent begeleid wilt worden, neem dan contact met ons op.

Contact

Wilt u zich aanmelden?

Voor begeleiding bij HerstelTalent moet u zich aanmelden bij uw gemeente (in Middelburg is dit bij ‘TIM‘; in Vlissingen is dit bij ‘Team WMO en Jeugd’ en in Veere is dit bij ‘WMO en jeugdwet‘). De gemeente bepaalt of u recht heeft op begeleiding. We informeren u graag hoe de aanmeldprocedure in uw gemeente werkt. Houd er rekening mee dat u een eigen bijdrage aan de overheid moet betalen. Meer informatie hierover vindt u op www.hetcak.nl.

Waarom zou u voor HerstelTalent Kiezen?

Stichting HerstelTalent is expert in het weer in beweging brengen van mensen die vastgelopen zijn. Wij doen dit door het deskundig inzetten van ervaringskennis*.

* Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van eigen ontwrichtende- en herstelervaringen voor anderen ruimte te maken voor herstel. De kennis die door reflectie op de eigen ervaringen en ervaringen van deelgenoten is vergaard, aangevuld met kennis uit andere bronnen, wordt op een professionele manier ingezet ten behoeve van anderen.

Neem contact op