Team Thuis

De pilot Team Thuis in de Oosterschelderegio richt zich op de uitstroom van mensen die vanuit een opvangvoorziening of beschermd wonen weer zelfstandig gaan wonen. In de pilot wordt een ervaringsdeskundige ondersteuner van Stichting HerstelTalent ingezet als cliëntondersteuner bij een aantal cliënten. De pilot is gestart en loopt naar verwachting tot eind 2021.

Informatie en aanmelden
Voor informatie of aanmelding mail naar info@hersteltalent.nl of bel 06-22889296.