Zelfregiecentrum

Adres: Oranjelaan 17-19, 4332 VA Middelburg (maandag, woensdag en vrijdag geopend van 10.00 – 14.00 uur)

Het Zelfregiecentrum Middelburg is hét centrum voor mensen die de regie over hun leven weer in eigen hand willen nemen! Een Zelfregiecentrum kan gezien worden als een Wmo-voorziening; een wezenlijk kenmerk ten opzichte van andere voorzieningen is dat het aanbod dat er ligt grotendeels wordt aangeboden door (voormalige) hulpvragers zelf. Het centrum biedt een basisaanbod aan en speelt vooral in op vragen en ideeën die mensen en/of stichtingen/groepen hebben. Bij voorkeur verbinden we vragen en ideeën van mensen en groepen aan elkaar.

De visie van waaruit wordt gewerkt in het kort

Als je aansluit bij wat mensen wél kunnen, als je gericht bent op zingeving en persoonlijk perspectief, dán krijg je een samenleving waarin mensen meer de verantwoordelijkheid voor hun eigen (en elkaars) welzijn nemen! Niet de beperking en het aanbod staat centraal, maar de mate waarin de mens zich gesterkt voelt.

Het Zelfregiecentrum als voorziening herbergt typische WMO-kenmerken

 • Toegankelijk voor alle burgers; indicatie of ‘paspoort tot zorg’ speelt geen rol.
 • Burgers worden uitgenodigd om tijdig zorgen te delen en te ervaren dat dit een manier kan zijn om ‘erger te voorkomen’.
 • Burgers worden verleid om weer op hun eigen oplossingen te gaan vertrouwen.
 • Burgers worden gestimuleerd om zelf de regie te houden of te hervinden.
 • Burgers en initiatieven worden aan elkaar verbonden.
 • Burgers worden verleid om van betekenis te zijn voor elkaar en daarmee voor zichzelf middels de intern ontwikkelde methode ‘Halen én brengen’.
 • Gesitueerd in de wijk en inspelend op initiatieven en burgers uit die wijk.

Voor wie is het Zelfregiecentrum bedoeld?

“Het Zelfregiecentrum is er voor iedereen die een vraag of een idee heeft op het gebied van zijn, of andermans mentale welzijn.”

Voorbeelden van mensen die een zelfregiecentrum bezoeken

 • Nauwelijks een sociaal netwerk hebben.
 • Na meerdere behandelingen (klinisch en/of ambulant) bemerken dat het weer slechter met de psychische gezondheid gaat en geen zin en/of vertrouwen meer hebben in de ‘zoveelste’ behandeling.
 • Zich niet thuis voelen in de huidige begeleidde werkomgeving en werk dat gekozen is vanwege de beperking; op zoek zijn naar (vrijwilligers-)werk dat meer aansluit bij de eigen kwaliteiten.
 • Acute behoefte hebben aan een luisterend oor.
 • Behoefte hebben aan een maatje die ook buiten kantoortijden bereikbaar is.
 • Het gevoel niet tot zijn of haar recht te komen.
 • Behoefte hebben aan ondersteuning bij het uitvoeren van een idee.
 • Hopen aansluiting te vinden, peers, en niet bevestigd te worden in het gevoel van ‘anders’ zijn.
 • Behoefte hebben om opgedane ervaringen op het gebied van kwetsbaarheid en herstel in te zetten voor anderen.
 • Een plek vinden waar je gewoon mag ‘zijn’

Tekst: www.zelfregie.nl