Hersteltalent

Missie

Stichting HerstelTalent heeft als missie het verspreiden van ervaringskennis. Wij vinden dit zo belangrijk omdat ervaringskennis volgens ons – en vele anderen – een positieve bijdrage kan leveren aan het herstel van mensen. Met name van mensen die te maken hebben gehad met ernstige ontwrichting in hun leven. Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid geven ruimte en hoop aan mensen dat ook voor hen herstel mogelijk is. Sterker nog, dat mensen een herstelproces ingaan terwijl ze dat vaak niet meer verwacht hadden. Vanuit ervaringskennis staan wij ook voor het cliĆ«ntperspectief (in het volle bewustzijn dat dit twee verschillende zaken zijn). Dat is ons uitgangspunt. In Zeeland leveren wij daar een belangrijke bijdrage aan omdat er niet veel vertegenwoordigers van het cliĆ«ntperspectief en ervaringskennis in deze provincie zijn. Wij vinden het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot ervaringskennis wanneer daar behoefte aan is, zowel binnen Zeeland als daarbuiten. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen de mogelijkheid heeft om te herstellen. Daar zijn wij zelf het voorbeeld van. Vanuit deze overtuiging doen wij ons werk.

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy