Hersteltalent

Info Socratisch Gesprek voor mensen met NAH

Het Socratisch Gesprek over identiteit en zelfregulatie Inleiding Stichting Hersteltalent heeft in 2016 dankzij toegekende middelen vanuit het Fonds Samen Sterk zonder Stigma de kans om een onderzoek te doen naar de geldigheid van bestaande en nieuwe theorieën over identiteit en zelfregulatie. Tegelijkertijd wordt in dit jaar gewerkt aan de totstandkoming van een concrete werkvorm/spelvorm. Deze werkvorm moet het denken over identiteit en zelfregulatie op een vriendelijke en laagdrempelige manier zichtbaar en bespreekbaar maken voor…

Lees verder

Review dialoog 2 (8 april 2016)

Door Hersteltalent werd ik gevraagd of ik wilde deelnemen aan een socratisch dialoog in Dishoek bij Hersteltalent op 8 april 2016. Het leek me erg interessant om daar aan deel te nemen, want ik wist totaal niet wat een socratisch gesprek inhield. Het gesprek was in groepsverband, we waren met vijf vrouwen, een gespreksleider en 2 notulisten. Het onderwerp was identiteit en zelfregie. We hebben ons eerst aan elkaar voorgesteld onder genot van een kopje…

Lees verder

Dialoog 2 – Ervaringsdeskundigen Stichting HerstelTalent (8 april 2016)

Dialoog 2 Dag/datum Vrijdag 8 april, middag Locatie Dishoek, Walcheren Aantal deelnemers 5 Doelgroep Ervaringsdeskundigen Stichting HerstelTalent Gespreksleider KK Notulisten Irene, Tessa, Klazine Onderzoeksvraag Op welke wijze kan het oordeel van iemand anders de waarde die je zelf hecht aan je identiteit beïnvloeden? Gedicht – Verslag: Verkennen thema Identiteit, Zelfregie, Zelfstigma M – Ja, die begrippen komen me heel bekend voor. In mijn eigen ervaring is dat heel belangrijk. Na lange tijd ben ik ook…

Lees verder

Review dialoog 1 (8 april 2016)

Op 8 april 2016 zijn we bij elkaar gekomen voor een socratische dialoog over zelfregie en identiteit. Nadat we met elkaar hadden kennis gemaakt en bijgekletst, heeft Klaar Koenraad eerst uitgelegd wie Socrates was en wat hij deed en wat een socratische dialoog inhoudt. Daarna hebben alle deelnemers voor zichzelf bedacht welke onderzoeksvraag ze wilden inbrengen; een situatie die niet al te vers was (die dus niet al te veel emoties meer naar boven deed…

Lees verder

Dialoog 1 – Ervaringsdeskundigen Stichting HerstelTalent (8 april 2016)

Dialoog 1 Dag/datum Vrijdag 8 april, ochtend Locatie Dishoek, Walcheren Aantal deelnemers 7 Doelgroep Ervaringsdeskundigen Stichting HerstelTalent Gespreksleider KK Notulisten Klazine, Tessa Onderzoeksvraag Is er zoiets als een ware zelf? Gedicht Felix Timmermans: uitkoom Verslag: K: Motto  “Een niet gereflecteerd leven is niet waard  geleefd te worden” A: ‘interessant…’ Socrates’ aanklacht: … Verpest de jeugd… J1: ‘Toen al…’ “Denken als één hoofd” à J: ‘Stemmen horen dus’ Naar aanleiding van het hittepunt: A: ‘Altijd negatief…

Lees verder

Tweede Socratische Gesprek in Dishoek

Door Hersteltalent werd ik gevraagd of ik wilde deelnemen aan een socratisch dialoog in Dishoek bij Hersteltalent op 8 april 2016. Het leek me erg interessant om daar aan deel te nemen, want ik wist totaal niet wat een socratisch gesprek inhield. Het gesprek was in groepsverband, we waren met vijf vrouwen, een gespreksleider en 2 notulisten. Het onderwerp was identiteit en zelfregie. We hebben ons eerst aan elkaar voorgesteld onder genot van een kopje…

Lees verder

Eerste Socratisch Gesprek in Dishoek

Op 8 april 2016 zijn we bij elkaar gekomen voor een socratische dialoog over zelfregie en identiteit. Nadat we met elkaar hadden kennis gemaakt en bijgekletst, heeft Klaar Koenraad eerst uitgelegd wie Socrates was en wat hij deed en wat een socratische dialoog inhoudt. Daarna hebben alle deelnemers voor zichzelf bedacht welke onderzoeksvraag ze wilden inbrengen; een situatie die niet al te vers was (die dus niet al te veel emoties meer naar boven deed…

Lees verder

HerstelTalent heeft een vaste tekenaar, en wat voor een!

Ron Verbruggen is de vaste tekenaar van Stichting HerstelTalent. Wij zijn iedere keer weer heel blij met zijn werk!

Lees verder

We zijn trots op onze nieuwe projectfolder!

Met heel veel genoegen laten wij u onze nieuwe projectfolder zien. We vinden het fijn als u ons wilt helpen met het verspreiden van de folder. De cursus is speciaal gericht op Moslimvrouwen in Rotterdam. Folder ‘Mijn kracht belicht’

Lees verder

Soms zou ik willen huilen

Soms zou ik willen huilen, maar dan weet ik niet waarom. Soms zou ik willen dansen, maar dat vind ik dan weer stom. Soms zou ik willen lachen, maar hoe moest dat ook al weer? Soms zou ik willen schelden, maar ja, dat doet zo’n zeer.   Soms zou ik willen leven, maar weet niet hoe dat moet Soms zou ik willen zingen, maar dat kan ik niet zo goed. Soms zou ik willen stoppen,…

Lees verder
  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy