Hersteltalent

Silvia Swarts

Silvia is coördinator van ons Zelfregiecentrum in Middelburg en tevens projectleider van project 'Vroegkinderlijk Trauma'.
Na 21 jaar ambtenaar te zijn geweest en diverse malen te zijn gestruikeld door terugkerende (ernstige) somberheid heeft zij besloten om als ervaringsdeskundige haar carrière verder vorm te geven.
Wat haar het meest raakt zijn al die mensen die net als zij langdurig in de GGZ zijn behandeld met medicatie en desondanks onderuit blijven gaan omdat de onderliggende problematiek (vroegkinderlijk trauma) niet wordt aangepakt.

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy