CuckooBlues

Dit project is ingediend in het kader van de jaarlijkse Herstelspecial 2021 (Herstelspecial 2021 – Oproep – 28 juli 2021).

Uitleg over project

Een koekoeksjong voelt zich anders dan anderen, is geboren in het ‘verkeerde’ nest. Heeft wellicht zelfs de blues over wat hem overkomt. Hij weet het allemaal niet meer.                                                                                                                                        Veel jongeren die een traject bij jeugdzorg achter de rug hebben zijn stuurloos en richtingloos (geweest), voelen zich anders, net als een koekoeksjong. Dat ze in het traject met jeugdzorg veel kennis hebben opgedaan vergeten ze gemakkelijk. En niet alleen zij, ook andere betrokkenen.                                                                              Wanneer je de blues goed inzet kun je ervaringen van verdriet, pijn en melancholie bewerken tot ervaringskennis. Ervaringskennis die eenmaal deskundig ingezet en overgebracht een beter beeld kan geven van de belevingswereld van jongeren die met jeugdzorg in aanraking komen voor scholieren op middelbare scholen en mogelijk zelfs kan leiden tot significante verbetering van het werk van jeugdzorgprofessionals.

Werkwijze

In het project CuckooBlues willen we jongeren uit Zeeland van 18 – 30 jaar ondersteunen bij het deskundige inzetten van hun eigen ervaringen met jeugdzorg ten behoeven van voorlichtingstrajecten voor middelbare schoolleerlingen en jeugdzorgprofessionals.

Planning

a) In de eerste drie maanden (januari – maart) van 2022 willen we een groep van 8 – 10 jongeren (18 – 30 jaar) die ervaring hebben in de jeugdzorg opleiden om hun ervaring deskundig in te zetten. – Als product willen we hiervoor een lesprogramma opleveren dat in samenwerking met de deelnemers is ontstaan.

b) In de tweede drie maanden (april – juni) willen we minimaal 3 en maximaal 5 voorlichtingstrajecten met de