Erasmus+ Stepping Stones

Vanaf januari 2023 zijn wij gestart met een nieuwe project ‘Stepping Stones’.

In het project Stepping Stones werken vier organisaties die actief zijn op het gebied van psychische gezondheid – Hugarafl uit Ijsland, Minte Forte uit Roemenië, L’Ovile uit Italië en HerstelTalent uit Nederland – samen. Het project wordt gesubsidieerd door de Europese Unie via het Erasmus+ programma.

Het project focust op het herstel van psychische gezondheid en heeft, zoals de naam al zegt, als doel om in figuurlijke zin ‘stapstenen’ neer te leggen die mensen kunnen gebruiken om door moeilijke tijden in hun leven heen te stappen en niet te worden meegesleept door de stroming.

Concreet betekent dit dat Stepping Stones in de komende twee jaar innovatieve gereedschappen zal ontwikkelen die de educatie over het herstel van psychische gezondheid van volwassenen als volgt bevordert:

  • Een visuele handleiding die op grafische wijze een aantal van de sleutelbegrippen, modellen, onderdelen van herstel als ook de metaforen die gebruikt worden bij het begrijpen van en het werken met het herstelproces illustreert.
  • Een serie educatieve video’s die de fundamentele principes van herstel, voorbeelden van herstelverhalen en herstel bevorderende activiteiten introduceren.
  • Een handboek dat oefeningen bevat die bedoeld zijn om te helpen bij het vormgeven aan herstel en om te reflecteren op wat een rol speelt bij herstel.

De organisaties in het partnerschap zien herstel van psychische gezondheid als een proces van regie nemen over het eigen leven en het creëren van een bevredigend en betekenisvol leven, met of zonder uitdagingen op het gebied van (psychische) gezondheid. Het gaat niet over het ‘repareren’ van iemand door enkel symptomen te bestrijden maar over het bevorderen van hoop, ontwikkelen van vaardigheden en kennis en het genereren van herstel dat het voor hen mogelijk maakt om door moeilijke levensomstandigheden of persoonlijke geschiedenissen te navigeren.

Bij alle fases van het ontwikkelen, testen en verspreiden van de herstelbevorderende gereedschappen in dit project wordt samengewerkt door mensen die herstel hebben ervaren, psychologen en professionals.

Zodra de herstelbevorderende gereedschappen ontwikkeld zijn worden deze gedeeld met andere organisaties, ggz professionals en lotgenoten in de landen die hierbij betrokken zijn en door heel Europa door middel van webinars, online kanalen en fysieke evenementen.