Wijk GGD’er Goes

Overgenomen uit persbericht gemeente Goes

Een wijkwerker moet in de wijk Goes-Zuid problemen zien te voorkomen, die ontstaan door mensen die verward gedrag vertonen. Het gaat om een proef van de gemeente en Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO). Stichting HerstelTalent is gevraagd om bij dit project advies te geven vanuit ervaringsdeskundigheid.

De gemeente hoopt dat een wijkwerker verward gedrag vroeg kan signaleren, zodat ergere problemen voorkomen kunnen worden. Nu is er volgens de gemeente niet genoeg kennis, kunde of capaciteit bij professionals. Een persoon krijgt daardoor niet of niet op tijd ondersteuning of wordt te snel naar gespecialiseerde zorg doorverwezen.

De afgelopen tijd is het aantal acute gedwongen opnamen in Zeeland van mensen met psychiatrische problemen toegenomen. Dat zeggen zowel Emergis als de Zeeuwse burgemeesters. Het doel van de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg die op 1 januari 2020 is ingegaan, was juist om minder mensen gedwongen op te temen.

De proef van de gemeente en SMWO in Goes Zuid duurt een jaar. Daarna wordt bekeken of de functie een vaste invulling krijgt in Goes. De gemeente heeft voor de proef een subsidie ontvangen.

 

Geopend: Op afspraak
Locatie: Buurthuis "De Pit", Appelstraat 2a, 4462 TL, Goes
Telefoon: 06-24556153