Onafhankelijke cliëntondersteuning

Wat kan een onafhankelijke cliëntondersteuner voor u betekenen?

Onafhankelijke cliëntondersteuners weten welke zorg, hulp of middelen u nodig heeft – soms ook uit eigen ervaring – en waar u die kan vinden. Zij helpen u met het vinden van de weg op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Onafhankelijke cliëntondersteuners kunnen meegaan naar (keukentafel)gesprekken en denken met u mee. Naast hun kennis en advies bieden ze een luisterend oor. Zelf verlenen ze geen zorg of langdurige hulp. In de Oosterschelderegio worden onafhankelijke cliëntondersteuners ook wel ‘meedenkers’ genoemd.

Onafhankelijke cliëntondersteuners van Stichting HerstelTalent

De onafhankelijke cliëntondersteuners van Stichting HerstelTalent denken met u mee vanuit ervaringsdeskundigheid. Dat betekent dat zij zelf ervaring hebben met ontwrichting in hun leven, een herstelproces en het zoeken en vragen naar hulp en steun.

Waar moet u zijn?

Als u onafhankelijke ondersteuning en advies nodig heeft op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen, kunt u contact opnemen met uw gemeente. Zij brengen u in contact met Onafhankelijke cliëntondersteuners. U kunt zich echter ook rechtstreeks tot ons wenden via info@hersteltalent.nl (06-22889296) of uw hulpverlener met ons contact op laten nemen.

Waar bieden wij onafhankelijke cliëntondersteuning?

In de gemeente Schouwen-Duiveland voor alle inwoners en voor deelnemers aan Team Thuis in de Oosterschelderegio.

Folder onafhankelijke cliëntondersteuning SWVO