Hersteltalent

Crisiskaart

De crisiskaart is een klein document, ter grootte van een bankpasje. Op de crisiskaart staat belangrijke
informatie over hoe te handelen met de persoon die in een crisis verkeert. Je kan het zien als een soort gebruiksaanwijzing met informatie over contactpersonen, manier van behandelen, welke medicijnen worden gebruikt etc.

Voor wie?

De crisiskaart (voorbeeld) is er voor iedereen die ooit een psychische crisis heeft meegemaakt of verwacht er mogelijk een mee te maken

Hoe gaat het in zijn werk?

Het initiatief van het opstellen van een crisiskaart komt vanuit uzelf. Vanuit Stichting HerstelTalent zijn er zogenaamde Crisiskaartconsulenten die u kunnen helpen bij het opstellen van het crisisplan (voorbeeld) en de crisiskaart.

Het eerste gesprek met de consulent staat in het teken van kennismaking en vertrouwen winnen, soms hebben mensen er behoefte aan eerst hun verhaal te vertellen om daarna hun wensen in kaart te kunnen brengen. De consulent Crisiskaart laat zien hoe het crisisplan eruit ziet en geeft het plan mee naar huis, zodat u dit thuis in kan vullen. Mocht u dit niet zelfstandig kunnen, dan helpt de consulent Crisiskaart met het invullen.

Heeft u interesse?

Lees onze Folder project crisiskaart Zeeland, of bel of mail voor een oriēnterend gesprek: 06-22889296 / info@hersteltalent.nl

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy