Hersteltalent

Stichting HerstelTalent is gedreven om voortgang te boeken, vernieuwende oplossingen te bedenken en mooie projecten te realiseren. Rode draad is de verscheidenheid in projecten en eenduidige aanpak. We leggen alle stappen die we in onze projecten doen zorgvuldig vast en zijn voornemens om erover te publiceren. Wetenschappelijk onderzoek doen naar de effectiviteit van wat we doen juichen we van harte toe. We werken dan ook graag samen met mensen die net als wij kwaliteit willen leveren. In 2016 konden we dankzij Stichting Samen Sterk Zonder Stigma twee grote projecten vormgeven: ‘Mijn kracht belicht’ en ‘Zelfregulatie en identiteit’. Saskia Hümbs startte met ‘Leefmuseum Walcheren’ (een doorlopend project). Denkt u een onderscheidende bijdrage te kunnen leveren aan een van onze projecten? Neem dan contact met ons op!

Meer info

Project Crisiskaart Zeeland

Meer info

Meesterschap in ervaringsdeskundigheid

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy