Hersteltalent

We zijn gedreven om voortgang te boeken, vernieuwende oplossingen te bedenken en mooie projecten te realiseren. Rode draad is de verscheidenheid in projecten en eenduidige aanpak. We leggen alle stappen die we in onze projecten doen zorgvuldig vast en zijn voornemens om erover te publiceren. Wetenschappelijk onderzoek doen naar de effectiviteit van wat we doen juichen we van harte toe. We werken dan ook graag samen met mensen die net als wij kwaliteit willen leveren. In 2016 en 2017 konden we dankzij Stichting Samen Sterk Zonder Stigma drie grote projecten vormgeven: ‘Mijn kracht belicht‘, ‘Zelfregulatie en identiteit‘ en ‘Meesterschap in Ervaringsdeskundigheid‘. In 2017 kwam daar het project van ZonMW bij om de Crisiskaart in Zeeland te implementeren – ‘Ik worstel en blijf boven‘. Een doorlopend eigen project blijft ‘Zelfsturing’. Denkt u een onderscheidende bijdrage te kunnen leveren aan een van onze projecten of een idee te hebben voor een nieuw project? Neem dan contact met ons op!

Meer info

Project Crisiskaart Zeeland

Meer info

Project Schouwen-Duiveland

Meer info

Project Zelfregiecentrum Middelburg

Meer info

Project Crisiskaart Middelburg

Meer info

Team Thuis Oosterschelderegio

Meer info

Expertteam werk Zeeland

Meer info

Medicatie (boek)

Meer info

Vroegkinderlijk trauma

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy